0

0

+421 911 234 281 Po - Pia 8:00 - 18:00

APR TCU úprava riadiacej jednotky prevodovky DQ250 Škoda Octavia III RS Superb III Sportline VW Golf 7 R GTI Performance Passat B8 AUDI A3 S3 8V TT TTS 8S Seat Leon 5F Cupra FR

APR TCU úprava riadiacej jednotky prevodovky DQ250 Škoda Octavia III RS Superb III Sportline VW Golf 7 R GTI Performance Passat B8 AUDI A3 S3 8V TT TTS 8S Seat Leon 5F Cupra FR
APR TCU úprava riadiacej jednotky prevodovky DQ250 Škoda Octavia III RS Superb III Sportline VW Golf 7 R GTI Performance Passat B8 AUDI A3 S3 8V TT TTS 8S Seat Leon 5F Cupra FR
APR TCU úprava riadiacej jednotky prevodovky DQ250 Škoda Octavia III RS Superb III Sportline VW Golf 7 R GTI Performance Passat B8 AUDI A3 S3 8V TT TTS 8S Seat Leon 5F Cupra FR

Cena s DPH: 750

Cena bez DPH: 625

Výrobca: APR Chiptuning

Kód produktu: DPP-MQB-TCU-DQ250

Dostupnosť produktu: Skladom viac ako 5ks

Počet

Dôkladne si overte či tento diel pasuje na Vaše vozidlo!

APR DQ250 TCU Upgrade

APR s potešením predstavuje svoj ultimátny upgrade riadiacej jednotky prevodovky (TCU) pre prevodovky DQ250 DSG a S Tronic!

APR TCU softvéry sú to najlepšie čo môžete svojej automatickej DSG alebo S Tronic prevodovke dopriať. Táto TCU modifikácia umožňuje prevodovke bezpečnejšie prenášať vyšší krútiaci moment, rýchlejšie akcelerovať a preraďovať medzi jednotlivými prevodovými stupňami. Každý jazdný režim je optimalizovaný pre vyššie hodnoty výkonu a krútiaceho momentu, ktoré sú poskytované APR úpravami riadiacej jednotky motora ECU. Táto modifikácia umožňuje koncovému používateľovi prispôsobiť ovládanie funkcie Launch Control a manuálneho radenia podľa svojich predstáv a pridáva rôzne funkcie, ktoré sa nachádzajú iba v podstatne drahších a športovejších vozidlách!


Zoznam funkcií

Rýchlejšia akcelerácia

Zvýšený prítlak lamiel, optimalizované body radenia a dokonalejšia funkcia Launch Control vedú k rýchlejšej akcelerácii

Rýchlejšie radenie

Zvýšený prítlak lamiel a optimalizované časy radenia vedú k rýchlejšiemu radeniu rýchlostí pri rôznych zaťaženiach

Optimalizované body radenia

Režim jazdy „D“ je optimalizovaný pre úsporu paliva, zatiaľ čo športový režim „S“ je optimalizovaný pre rýchlejšiu akceleráciu pomocou rôznych APR upgradov hardvéru a softvéru

Zvýšený prítlak spojkových lamiel

Prítlak lamiel spojok bol zvýšený nad sériové hodnoty za účelom bezpečnejšieho prenosu vyššieho krútiaceho momentu

Hladšia denná jazda

Optimalizované mapy radení, ktoré poskytujú plynulejší a príjemnejší zážitok z jazdy

Užívateľsky definovateľný 3-krokový Launch Control

Funkcia Launch Control je dostupná vo všetkých jazdných režimoch so zapnutým aj vypnutým ESP. Počas nahrávania softvéru sú zadefinované troje hodnoty otáčok pre Launch Control. Spustenie samotnej funkcie Launch Control je rýchlejšie a je optimalizované pre prudkejšie štarty.

Užívateľsky definovateľný "M" manuálny režim

Počas nahrávania softvéru si môže zákazník zvoliť, či chce v manuálnom režime radenia vypnúť alebo ponechať automatické radenie smerom nahor keď otáčky narazia na obmedzovač a automatické radenie smerom nadol keď sa použije funkcia kick-down

Zvýšené hodnoty obmedzovača krútiaceho momentu

Aby sa umožnil prenos vyššieho krútiaceho momentu boli zvýšené hodnoty pre nefyzické obmedzovače krútiaceho momentu prevodovky, no hodnoty obmedzovačov kritickej ochrany boli ponechané

Optimalizácia radenia smerom nadol

Manuálne radenie smerom nadol je dostupné na všetkých prevodových stupňoch pokiaľ otáčky na nižšom prevodovom stupni nepresahujú obmedzovač

Optimalizované riadenie teploty

Umožňuje prenos limitovaného krútiaceho momentu aj počas prehriatia

Ukazateľ zaradeného prevodového stupňa

Na multifunkčnom displeji sa zobrazuje aktuálny zaradený prevodový stupeň v režime „D“ aj „S“

Programovanie DirectPort

Softvér TCU sa inštaluje v priebehu niekoľkých minút bez nutnosti otvorenia riadiacej jednotky a dá sa v prípade potreby kedykoľvek odinštalovať


Zvýšený prítlak spojkových lamiel

Experti na kalibráciu z APR prekalibrovali prevodovku tak, aby pri zistení preklzu spojok pokračovala vo zvyšovaní tlaku medzi spojkovými lamelami a trecími plechmi. Prevodovka neustále sleduje preklz spojky a nastavuje tlak na lamelách tak, aby sa na zabránenie preklzu lamiel aplikovalo len minimálne množstvo tlaku navyše. Zaistí sa tak, že záber spojok zostane plynulý bez nepríjemného trhnutia vo väčšine prípadov. Táto funkcia má bohužiaľ aj svoje obmedzenia. Pri zvyšovaní nároku na prenos vyššieho krútiaceho momentu sa môže niekedy vyskytnúť sklz spojky. To často vedie k výstrahám o prehriatí oleja , ktoré sa ešte zhoršujú pokiaľ je v prevodovke nízka hladina prevodového oleja. APR TCU softvér rekonfiguruje sériovú rutinu aplikácie tlaku medzi spojkovými lamelami a pretransformuje ho tak, aby pokračovala vo zvyšovaní tlaku až na takú úroveň, ktorá zodpovedá požiadavkám na prenos vyššieho krútiaceho momentu, ktorý APR úpravy riadiacich jednotiek motorov ponúkajú. Tlak medzi lamelami neustále narastá a zabraňuje tak preklzávaniu spojkových lamiel, no zároveň zostáva pod maximálnou dovolenou úrovňou stanovenou výrobcom prevodovky.

Pri „zdravej“ prevodovke je výsledok jasne citeľný, pretože sa všetok motorom produkovaný krútiaci moment prenesie hladko a bezpečne až na kolesá. Očakávajte hladšie a rýchlejšie radenie pri plnom zošliapnutí plynového pedála, rýchlejšie zopnutie spojky počas ostrých štartov a Launch Control-u, vyššie hodnoty maximálneho krútiaceho momentu, a rýchlejšiu akceleráciu!


Drive „D“ (Eco) a Sport „S“ jazdný režim

APR kalibrační inžinieri zistili, že továrenské jazdné „D“ a športové „S“ režimy prevodovky nie sú pri zvýšení výkonu nad výrobné limity  vôbec ideálne. V režime jazdy „D“ prevodovka zbytočne radí šiesty prevodový stupeň skôr ako je potrebné, pričom vodičovi zanecháva zlý dojem z jazdy. Podobne športový režim „S“ svojím prejavom ďaleko zaostáva za svojím názvom. V obidvoch režimoch zostávajú maximálne body (otáčky) radenia optimalizované pre sériovú hodnotu výkonu, ktorá sa ale zásadným spôsobom líši od hodnôt, ktoré poskytujú APR hardvérové a softvérové úpravy. Výsledkom je, že počas akcelerácie vozidla nevie prevodovka na rozbeh vozidla využiť všetok potenciál vyššieho výkonu a krútiaceho momentu. Jedným z dôvodov prečo sa tak deje sú práve sériové body (otáčky) radenia pri prudkej akcelerácii.

Aby sa toto nepriaznivé správanie prevodovky odstránilo, inžinieri v APR využili viacstupňový prístup a prispôsobili mapy radenia tak, aby sa harmonicky synchronizovali s aktuálnou APR úpravou riadiacej jednotky motora a rôznymi konfiguráciami prevodových pomerov každej platformy. Niektorí „úpravcovia“ si zvolia tú najjednoduchšiu cestu a pri plne otvorenej škrtiacej klapke nastavia body radenia na maximálne dovolené otáčky motora (obmedzovač). APR sa ale vybralo inou cestou a body radenia prevodovky závisia od aktuálnych akceleračných dát. Výsledkom je, že sa síce body radenia na jednotlivých prevodových stupňoch pri plnom otvorení škrtiacej klapky vo väčšine prípadov zhodujú s maximálnymi otáčkami motora (obmedzovač) tak ako v predošlom prípade, no akcelerácia je zlepšená tým, že sa vyrovnajú otáčky hriadeľov pred aj po radení. Radenie rýchlostí je tak podstatne rýchlejšie.

V situáciách pri malom zaťažení a nízkych otáčkach kde je škrtiaca klapka otvorená len čiastočne obidva režimy „D“ aj „S“ hľadajú možnosť ako zaradiť čo najvyšší možný prevodový stupeň. Jazda má síce stále výhodu hospodárnosti, ale motor je hlboko podtáčaný čo spôsobuje viacero problémov ako napríklad usadzovanie karbónu v sacom trakte, nepríjemné vibrácie pri ľahkej akcelerácii a pod. Všetky tieto neduhy sériového softvéru prevodovky ale rieši APR TCU upgrade, ktorý nedovolí motoru toto nepriaznivé podtáčanie ako v režime „D“ tak už vôbec nie v režime „S“. Športový režim bol taktiež optimalizovaný tak, aby poskytoval športový pocit z jazdy hodný svojmu názvu. V obidvoch prípadoch sa prevodovka hladko integruje s APR softvérmi pre riadiace jednotky motorov tak, aby poskytovala vzrušujúci zážitok z jazdy a vyšší výkon a krútiaci moment boli prenášané z motora na kolesá spoľahlivo a hlavne bezpečne.

Manuálny „M“ a Tiptronic jazdný režim

APR užívateľsky definovateľný manuálny režim „M“ umožňuje koncovému užívateľovi nakonfigurovať si fungovanie prevodovky počas jazdy keď je tento jazdný režim aktivovaný.

Funkcia kick-down, ktorá je zodpovedná za okamžité podradenie, je v sériovom nastavení prevodovky aktívna aj v manuálnom režime „M“, ale počas nahrávania softvéru je možné ju na želanie deaktivovať. Podobne je možné pri inštalácii deaktivovať aj automatické radenie smerom nahor, ktoré sa vyskytuje ešte pred dosiahnutím maximálnych otáčok motora. Motoru sa tak umožní vyhnať otáčky až do obmedzovača presne tak, ako by ste mali v aute manuálnu prevodovku.

Prevodovka tak už nebude blokovať žiadne ručné podraďovanie, pokiaľ by šofér nechcel podradiť na nižší prevodový stupeň príliš skoro a tým prekročiť otáčky obmedzovača. Vo všetkých jazdných situáciách je reakcia na stlačenie pádla radenia skrátená, čo umožňuje radenie v okamih kedy to šofér vyžaduje a navyše bol aj optimalizovaný čas potrebný na zmenu prevodového stupňa.


Body (otáčky) radenia


3-stupňová funkcia Launch Control

APR trojstupňový Launch control je úplne iná liga ako hocičo iné na trhu. Počas inštalácie softvéru si zákazník môže vybrať otáčky pre Launch Control „LC“ (otáčky LC pre aktivovaný kick-down). Keď sa šofér rozhodne štartovať z miesta a aktivuje funkciu LC má na výber až z troch otáčkových pásiem podľa toho, aké podmienky momentálne panujú na mieste kde chce akcelerovať.

Pri 100% zošliapnutom plynovom pedáli a so zapnutou funkciu kick-down (plynový pedál pretlačený cez doraz až úplne na podlahu) si vozidlo automaticky vyberie najvyššiu hodnotu otáčok pre LC. Sú to presne tie otáčky, ktoré si zákazník zadefinoval pri nahrávaní softvéru prevodovky. Pri úplne stlačenom plynovom pedáli, keď nie je zapnutá funkcia kick-down, sa automaticky zvolia stedné otáčky pre LC. Nakoniec pri približne 50% stlačení plynového pedálu si prevodovka vyberie najnižšie otáčky pre LC (viď tabuľka nižšie). Ak sú pri nahrávaní softvéru správne zvolené najvyššie otáčky pre LC, tak má zákazník k dispozícii tri módy pre LC vhodné pre klasickú cestu, závodný okruh alebo šprinty a šprinty na slickoch.

Aktiváciou funkcie LC sa prevodovka automaticky prepne do režimu maximálnej akcelerácie. Počas tohto režimu je čas strávený radením rýchlostí minimalizovaný, čo vedie k rýchlejšej akcelerácii, ktorá udržuje vodiča zatlačeného do sedadla. Oneskorenie, ktoré sa typicky vyskytuje po zdvihnutí brzdového pedálu a na začiatku samotného rozjazdu vozidla sa skrátilo vďaka okamžitej reakcii prevodovky, pričom sa zrýchlilo aj prenesenie krútiaceho momentu z motora na kolesá.

Funkcia LC je dostupné ako so zapnutým tak aj s vypnutým ESP. Je tak umožnené experimentovať s technikami akcelerácie v závislosti od typu pneumatík, stavu povrchu vozovky, druhu pohonu – predný náhon FWD alebo pohon všetkých kolies AWD a celkového nastavenia vozidla. ESP je veľkým pomocníkom pri rozjazde hlavne na vozidlách s pohonom predných kolies a to najmä v zlých podmienkach (zlá kvalita povrchu, zlé pneumatiky, vlhkosť povrchu ...), kde ESP pomáha regulovať zbytočné pretáčanie kolies počas rozjazdu. Okrem toho boli upravené aj hodnoty krútiaceho momentu na prvých prevodových stupňoch, aby sa zabránilo nadmernému pretáčaniu kolies pri FWD. Pri AWD vozidlách bola pridaná funkcia automatického preradenia z prvého na druhý prevodový stupeň, aby sa tak čo najviac skrátil čas potrebný na akceleráciu.

Odporúčanie

APR neodporúča nastaviť otáčky pre LC vyššie ako na 4000 ot/min. Môže tak dôjsť ku zbytočnému pretáčaniu kolies, ktoré nijako nezlepší akceleráciu a môže spôsobiť nežiaduce správanie. Nižšie otáčky LC je odporúčané použiť pri situáciách s horšou priľnavosťou, hlavne pri FWD vozidlách.  Vyššie otáčky LC sú odporúčané iba pri AWD vozidlách s použitím slickov a na napenetrovanej trati.


Riadenie teploty

Riadenie teploty je dôležitou súčasťou prevodovky DQ250. Zatiaľ čo niektorí „úpravcovia“ jednoducho odstránia túto ochrannú funkciu úplne alebo nastavia hodnoty teploty oleja, pri ktorých prevodovka začne reagovať nezmyselne vysoko. Tým deklarujú zvýšenú tepelnú ochranu prevodovky, ktorá potom ale na prípadnú nebezpečne zvýšenú teplotu oleja v prevodovke nijako nereaguje, tak APR úprava riadiacej jednotky prevodovky posúva tieto hodnoty len o trochu vyššie ako sú sériové nastavenia a zároveň ponecháva prevodovke možnosť núdzového režimu pri kritickom prehriatí oleja.

Na rozdiel od sériovej ochrannej rutiny, ktorá neumožňuje prenos takmer žiadneho krútiaceho momentu cez prevodovku po prekročení sériových medzných hodnôt, APR úprava umožňuje pri nadmernej teplote prenos obmedzeného krútiaci moment, ktorý je dostatočný na to, aby bolo možné vozidlo bezpečne zastaviť až mimo trate alebo s vozidlom zísť na odpočívadlo či parkovisko mimo cesty. Pri udržiavaní vozidla v pohybe prúdenie vzduchu, ktoré prúdi cez chladiče udržuje nízku teplotu chladiacej kvapaliny a pomáha tak pri chladení oleja v prevodovke, aby sa tak následne mohla obnoviť jej plná prevádzka.


Limity na prenos krútiaceho momentu

Sériové hodnoty obmedzovaču krútiaceho momentu boli zvýšené na svoju maximálnu hodnotu, aby sa tak vylúčili neželané zásahy do množstva prenášaného krútiaceho momentu celom spektre otáčok počas normálnej ale aj dynamickej jazdy. Dôležité a kritické obmedzovače však zostávajú alebo sú iba mierne upravené ako napríklad tie, ktoré sa týkajú tepelnej ochrany, aby sa tak pri prehriati oleja v prevodovke zabránilo jej predčasnému poškodeniu.


Indikátor zaradeného prevodového stupňa

V jazdnom režime „D“ aj „S“ bude na displeji teraz svietiť aktuálny zaradený prevodový stupeň namiesto len samotných písmen D a S.

 


Cesta akou to robí APR

APR priame preprogramovanie

APR DirectPort Programing je patentovaná technológia, pri ktorej každý distribútor APR úprav, ktorý je pripojený na internet má prístup k najnovším verziám softvéru. Firma APR ako prvá prišla na trh s priamym prehrávaním dát riadiace jednotky, ktoré je bez zbytočných zásahov do hardvéru vozidla či pridávaním ďalších zariadení do zložitej a drahej elektroniky. Riadiaca jednotka sa teda nemusí z vozidla vyberať ani otvárať. Dáta sú do nej nahrané cez OBD-II zásuvku.

APR TCU Composer

Patentovaný APR TCU Composer sa používa na zmenu softvéru riadenia prevodovky. Vďaka úplnému prístupu ku každej tabuľke, každej mape a každej premennej v rámci každého TCU sa kalibrační inžinieri APR neobmedzujú iba na niekoľko vopred definovaných máp ako to býva časté u iných úpravcov.

Zostava APR TCU

Elektrotechnici APR majú možnosť zmeniť štruktúru kódov TCU. Prostredníctvom zmien na úrovni kódu môžu inžinieri z APR pridať do TCU budúce funkcie, ktoré by inak nebolo možné pridať len prostredníctvom kalibračných zmien.

Vývoj úpravy TCU

APR kalibračný inžinieri zaujali priamy a vlastný prístup ku kalibrácii úprav riadiacich jednotiek prevodoviek TCU. Až príliš často sa stáva, že iní „úpravcovia“ vytvoria jednu všeobecnú kalibráciu, ktorá je potom nahrávaná naprieč celým spektrom rôznych vozidiel a verzií prevodoviek. Nanešťastie, táto všeobecná metóda kopírovania a vkladania toho istého softvéru môže mať za následok niektoré nežiaduce účinky, ako sú pomalé radenie nahor aj nadol, obmedzenia prenosu krútiaceho momentu, trhanie pri radení, nefunkčnosť a všeobecná nekompatibilita. V niektorých extrémnych prípadoch môže dôjsť až ku poškodeniu prevodovky. APR zobralo do úvahy fakt, že automobilka vypúšťa von mnoho typov softvérov pre jednu a tú istú prevodovku a postavili sa ku tomu profesionálne. Každý APR softvér prevodovky TCU je robený priamo z pôvodného sériového softvéru, aby sa tak zaistila bezproblémová funkčnosť a maximálny pôžitok z jazdy. Pri firme APR zabudnite na jednoduché a lacné „vyvíjanie“ softvérov pomocou veľmi rozšírenej funkcie ctrl+c a ctrl+v!


Platba a vykonanie úpravy

Dá sa objednať a zaplatiť vopred bankovým prevodom a následne sa len dohodnúť na termíne úpravy alebo zaplatiť v hotovosti na mieste po úprave. V prípade platby v hotovosti zvoľte pri platení platbu dobierkou. Po objednaní budete kontaktovaný a dohodne sa termín úpravy, ktorá bude vykonaná v priestoroch našej prevádzky. 


Bezpečnosť

Všetky APR úpravy sú zakódované tak, aby nebolo možné ich odcudzenie inými spoločnosťami.

Záruka

Všetky APR úpravy riadiacej jednotky zahŕňajú doživotnú záruku na nahratý softvér. Kedykoľvek sa objaví nová verzia softvéru, máte možnosť jej nahratia bez ďalších poplatkov.

Vrátenie peňazí

Všetky APR úpravy riadiacej jednotky zahŕňajú možnosť vrátenia originálneho nastavenia a peňazí do 30tich dní odo dňa kedy bola úprava vykonaná. Ak budete z akýchkoľvek dôvodov nespokojný s touto úpravou, budú vám vrátené peniaze a vaše auto dostane naspäť originálne továrenské nastavenie riadiacej jednotky.