0

0

+421 911 234 281 Po - Pia 8:00 - 18:00

Cookies

Pokiaľ si želáte zmeniť nastavenia cookies kliknite sem: Nastavenia cookies

Spoločnosť High Performance Shop s. r. o. používa súbory cookies a marketingové nástroje (ďalej len "cookies") na zlepšovanie svojich služieb ponúkaných návštevníkom tejto webovej stránky. Spoločnosť High Performance Shop s. r. o. ako prevádzkovateľ webovej stránky  používame súbory cookies na rôzne účely, najmä na zisťovanie Vašich preferencií, na Vaše navigovanie medzi jednotlivým webovými stránkami, overenie Vašej totožnosti, potrebné zabezpečenie našich webových stránok alebo na optimalizáciu obsahu a reklamy vzhľadom na Vaše preferencie. Vzhľadom na účel použitia sú súbory cookies rozdelené do viacerých kategórii, ktoré sú uvedené nižšie.

V zmysle § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia Vášho prehliadača pri prehliadaní našich webových stránok.

Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory ukladané vo Vašom zariadení (počítači, tablete, smartfóne) pri návšteve webovej stránky. Súbory cookies sa ukladajú sa do priečinka Vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Súbory cookies umožňujú rozpoznať Vaše zariadenie a preferencie, pričom nám poskytujú informácie užitočné pre zlepšenie funkcionality a použiteľnosti našej webovej stránky pre Vás. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač, ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

V prípade, ak pri spracúvaní súborov cookies spoločnosť High Performance Shop s. r. o. identifikuje užívateľa webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov a vzťahujú sa na nás povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

Používanie cookies

Udelením súhlasu s používaním súborov cookies na webovej stránke spoločnosti High Performance Shop s. r. o. súhlasíte so získavaním a ukladaním súborov cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Každý prehliadač môže prijímať súbory cookies. V prípade, ak nepovolíte používanie niektorej z kategórie cookies, je možné, že funkcie našej webovej stránky budú obmedzené alebo nebudú fungovať správne.

 

Druhy súborov cookies

Nevyhnutné súbory cookies

Sú nevyhnutné pre fungovanie tejto webovej stránky. Nevyhnutné cookies o Vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

Zhromažďovanie a ukladanie nevyhnutných cookies nám pomáha zabezpečiť fungovanie základných funkcií našej webovej stránky. Spracovanie týchto údajov je potrebné napríklad na zabezpečenie procesu registrácie, prihlásenie, zabezpečenie webovej stránky proti útokom, zlepšenie funkčnosti webovej stránky, monitorovanie rýchlosti načítania stránky atď. Bez týchto údajov nemôže webová stránka správne fungovať. Tieto cookies nie je možné vypnúť, keďže sú nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky.

Marketingové súbory cookies

Slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Tieto súbory cookies môžu byť doplnené o údaje prepojené s Vaším účtom (napr. využívaná služba, veková skupina, pohlavie, mesto). Marketingové súbory cookies sú spracúvané len s prípade udelenia Vášho súhlasu, ktorý je právnym základom v zmysle článku 6 písm. a) Nariadenia GDPR.

Odmietnutie marketingových cookies nemá vplyv na množstvo zobrazovanej reklamy na našich webových stránkach.

Analytické súbory cookies

Umožňujú nám zhromažďovať informácie o aktivite užívateľov na našej webovej stránke, najmä za účelom zlepšenia jej obsahu podľa preferencií užívateľov. Analytické cookies sa používajú aj na sledovanie aktivity užívateľov (napríklad periodicita návštev, odkiaľ prichádzajú a ako interagujú s rôznymi zložkami a funkciami našej webovej stránky).

Analytické súbory cookies sú spracúvane len s prípade udelenia Vášho súhlasu, ktorý je právnym základom v zmysle článku 6 písm. a) Nariadenia GDPR.

Cookies tretích strán

Vytvárajú a využívajú tretie strany v rámci poskytovania služieb Google Analytics, Google Ads, Firebase, Facebook (Connect, Social Plugins) atď.. Tieto služby sú integrované do našich webových stránok, pretože ich považujeme za užitočné a bezpečné. V prípade, že tretie strany spracúvajú cookies pre svoje vlastné účely, spracúvanie uvedených cookies sa riadi pravidlami ochrany súkromia týchto tretích strán:

Google Analytics a Google Ads - Pravidlá ochrany súkromia

Google Firebase - Pravidlá ochrany súkromia

Facebook - Pravidlá ochrany súkromia

Instagram -  Pravidlá ochrany súkromia

 

Doba spracúvania

Súbory cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli, po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 6 mesiacov.

 

Odvolanie súhlasu

V prípade ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať. K odvolaniu súhlasu pozri časť Ochrana osobných údajov.

 

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo uplatnenia Vašich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať emailom alebo na adrese:

High Performance Shop s. r. o.

Rulandská 12

902 10 Pezinok

Slovenská republika

Mailová adresa: info@pkb-racing.sk

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše osobné nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.